Follow by Email

Most Popular Links

Saturday, September 28, 2013

List of Hindu festival in india

Date                                Festival    
    11-Jan-2013             Hanuman Jayanthi     
    13-Jan-2013             Boghi     
    14-Jan-2013             Makarsankranti / Pongal Festival     
    21-Jan-2013             Thai Krithigai     
    22-Jan-2013             Bhishma Ekadashi     
    27-Jan-2013             Thai Poosam     
    09-Feb-2013             Sani Amavasai        
    09-Feb-2013             Thai Amavasai    
    14-Feb-2013             Vasant Panchami         
    17-Feb-2013             Ratha Sapthami         
    23-Feb-2013             Sani Pradosham        
    25-Feb-2013             Masi Maham         
    09-Mar-2013             Sani Pradosham         
    10-Mar-2013             Maha Shivaratri         
    14-Mar-2013             Karadaiyan Nombu (Savitri Nonbu Vritham)         
    26-Mar-2013             Panguni Uttaram         
    26-Mar-2013             Holi         
    11-Apr-2013             Ugaadi (Telugu New Year)         
    14-Apr-2013             Vishu        
    14-Apr-2013             Tamil New Year - Vijaya       
    15-Apr-2013             Bengali New Year        
    19-Apr-2013             Sri Ramanavami         
    23-Apr-2013             Madurai Meenakshi Thiru Kalyanam         
    23-Apr-2013             Mahavir Jayanti        
    25-Apr-2013             Chitra Pournami       
    25-Apr-2013             Kallalagar Crossing Vaigai river function         
    30-Apr-2013             Varaha Jayanthi         
    07-May-2013             Matsya Jayanthi         
    12-May-2013             Balarama Jayanthi         
    13-May-2013             Akshaya Tritiya        
    14-May-2013             Sri Ramanuja Jayanthi         
    15-May-2013             Sri Sankara Jayanthi        
    20-May-2013             Vasavi Jayanthi         
    24-May-2013             Narasimha Jayanti         
    24-May-2013             Vaikasi Visakam        
    28-May-2013             Guru Peyarchi         
    28-May-2013             Angarak Sankatahara Chadurthi         
    08-Jun-2013             Sani Amavasai         
    19-Jun-2013             Nirjala Ekadasi         
    04-Jul-2013             Koorma Jayanti         
    14-Jul-2013             Aani Thirumanjanam         
    20-Jul-2013             Sani Pradosham         
    31-Jul-2013             Aadi Krithigai         
    02-Aug-2013             Aadi Velli         
    03-Aug-2013             Aadi Peruku         
    06-Aug-2013             Aadi Amavasai         
    09-Aug-2013             Aadi Pooram         
    10-Aug-2013             Naga Chadurthi         
    11-Aug-2013             Garuda Panchami         
    11-Aug-2013             Naga Panchami         
    16-Aug-2013             Varalakshmi Vratham         
    18-Aug-2013             Avani Moolam         
    20-Aug-2013             Aavani Avitam         
    20-Aug-2013             Hayagrivar Jayanthi         
    21-Aug-2013             Raksha Bandhan     
    21-Aug-2013             Gayatri Japam     
    24-Aug-2013             Maha Sankadahara chaturthi     
    28-Aug-2013             Munithirya Jayanthi     
    28-Aug-2013             Krishna Jayanthi / Gokulashtami     
    28-Aug-2013             Sri Jayanthi         
    07-Sep-2013             Kalki Jayanthi     
    09-Sep-2013             Vinayaga Chaturthi     
    10-Sep-2013             Rishi Panchami     
    16-Sep-2013             Sri Vamana Jayanthi     
    16-Sep-2013             Onam Festival     
    19-Sep-2013             Uma Maheswara Vratham     
    20-Sep-2013             Mahalaya Paksha Starts     
    21-Sep-2013             Purataasi Saturday         
    04-Oct-2013             Mahalaya Amavasai        
    05-Oct-2013             Navaratri Begins        
    12-Oct-2013             Maha Durgashtami        
    13-Oct-2013             Maha Navami        
    13-Oct-2013             Saraswati Pooja / Ayudha Pooja        
    14-Oct-2013             Vijayadasami        
    17-Oct-2013             Vishu Punyakalam        
    18-Oct-2013             Aippasi Maha Annabhishekam        
    02-Nov-2013             Lakshmi Kubera Pooja        
    02-Nov-2013             Deepavali / Diwali        
    07-Nov-2013             Naga Chadurthi        
    08-Nov-2013             Skanda Shashti        
    17-Nov-2013             Thiruvannamalai Deepam        
    25-Nov-2013             Kala Bhairavashtami        
    30-Nov-2013             Sani Pradosham        
    13-Dec-2013             Gita Jayanthi        
    16-Dec-2013             Dattatreya Jayanthi        
    18-Dec-2013             Aaruthra Darisanam        
    19-Dec-2013             Parasurama Jayanthi        

Blog Archive